02/02/2023 02:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất hồn

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 17:08

 

Hỡi bốn bức tường vô nghĩa tù đày!
Đêm đêm buồn nằm mộng đi chơi
Trong tay em dìu dắt dọc đường trời
Vui hí hửng
Cảnh mơ say huyền ảo lả lơi
Vượt mây ngàn vọng mắt xa xôi tít tắp
Dưới trần gian bóng đèn bé bỏng
Những kẻ yêu đương cũng xuất hồn
Tìm tự do tình thực sự
Ngày vốn buồn se sắt đôi mi
Gác chiếc ách tương tư trăm điều ràng buộc
Biết bao giờ xoá sạch đau thương?
2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Xuất hồn