Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/10/2016 19:54

Tôi châm đầy ly tình khốn khổ
Cái lần đã biết chút yêu đương
Mà trăng lánh mặt đi đường khác
Tôi tối hồn đêm đã khác thường.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016