08/02/2023 00:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng lánh mặt

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 05/10/2016 19:54

 

Tôi châm đầy ly tình khốn khổ
Cái lần đã biết chút yêu đương
Mà trăng lánh mặt đi đường khác
Tôi tối hồn đêm đã khác thường.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Trăng lánh mặt