Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 18:54

Thềm lòng chiếu sao sáng
Rải bóng hồn rỏ sương
Ngoái đầu thèm quê cũ
Trái tim đập ven đường.


TP. Hồ Chí Minh, 2000