02/02/2023 04:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thèm quê cũ

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/09/2020 18:54

 

Thềm lòng chiếu sao sáng
Rải bóng hồn rỏ sương
Ngoái đầu thèm quê cũ
Trái tim đập ven đường.
TP. Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Thèm quê cũ