Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 25/09/2020 14:36

Kìa nhát chém yêu vào tâm não
Hồn hoá ngàn hàng những khát khao
Lạnh lùng mộng ước cung tiên cảnh
Chợt buồn sao đọng, nước buồn cao.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017