03/02/2023 05:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhát chém yêu

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 14:36

 

Kìa nhát chém yêu vào tâm não
Hồn hoá ngàn hàng những khát khao
Lạnh lùng mộng ước cung tiên cảnh
Chợt buồn sao đọng, nước buồn cao.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Nhát chém yêu