Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/07/2023 12:17

A song

A song
Is like a wave
It can help my peaceful mind
It echoing and dancing well
Then living in my soul.


Pensee poetry challenge