26/05/2024 12:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một bài ca
A song

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/07/2023 12:17

 

Nguyên tác

A song
Is like a wave
It can help my peaceful mind
It echoing and dancing well
Then living in my soul.
Pensee poetry challenge

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Một bài ca