Anh nghèo viết thư tay nguệch ngoạc
Em dùng laptop cộng máy in
Cứ thế, tim anh càng hổ thẹn
Trái mồng tơi nào mọc rễ đời anh
Xin em hãy gửi tình qua những máy
Bỏ tên khờ lê gót té xuống đê
Mặc hắn cố công học hành đỗ đạt
Chỉ cần ừ, em sẽ hoá phu nhân.


2010