10/02/2023 04:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Laptop

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/08/2016 17:38

 

Anh nghèo viết thư tay nguệch ngoạc
Em dùng laptop cộng máy in
Cứ thế, tim anh càng hổ thẹn
Trái mồng tơi nào mọc rễ đời anh
Xin em hãy gửi tình qua những máy
Bỏ tên khờ lê gót té xuống đê
Mặc hắn cố công học hành đỗ đạt
Chỉ cần ừ, em sẽ hoá phu nhân.
2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Laptop