15.00
Ngôn ngữ: Tiếng Trung hiện đại
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 21/12/2019 21:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 21/12/2019 21:41

忧虑

我心烦
爱是梦想
就在昨天,永远说再见
我不敢相信这个世界
你走得像天上的鸟一样远
忘记我,永远忘记我
我的宝贝! 时间在流逝
我的灵魂过去了
我怎么能握住你的手?
我怎么能接受你的灵魂?
不要对我说你是我的朋友!
当你和我都是夫妻时
但是一切都坏了
我的心成了石头
没有过去
没有 现 在
没有未来
哦,我的爱人,哦,我的爱人!
我不能依靠你的舌头
那就是我们永远相距遥远的原因。

 

Dịch nghĩa

Trái tim của anh buồn lo
Tình yêu là một giấc mơ
Vừa mới ngày hôm qua thôi nhưng đành vĩnh biệt mãi mãi
Em đã xa anh như một con chim cất cánh bay trên bầu trời
Quên anh đi, quên anh đi vĩnh viễn và vĩnh viễn
Bảo bối của anh ơi! Thời gian đang qua đi
Linh hồn của anh đang qua đi
Làm sao anh có thể cầm được đôi tay của em hả?
Làm sao anh có thể cầm được linh hồn của em hả?
Xin đừng nói với anh rằng em là bạn của anh!
Khi cả hai anh và em là một đôi (như là chồng là vợ)
Nhưng mọi thứ đã tan nát cả rồi
Trái tim anh đã trở thành đá
Không hề có quá khứ
Không hề có hiện tại
Không hề có tương lai gì cả
Ôi tình yêu của anh, ôi tình yêu của anh!
Anh không thể nào sống trên cái lưỡi của em
Đó là lý do tại sao mà chúng ta xa nhau vĩnh viễn.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Trái tim anh khắc khoải
Tình yêu là một giấc mơ
Chỉ mới ngày hôm qua và nói lời tạm biệt mãi mãi
Anh không thể tin thế giới này
Em đã đi xa như một con chim trên bầu trời
Quên anh, quên anh mãi mãi
Em yêu ơi! Thời gian đang trôi qua
Tâm hồn anh đang trôi qua
Làm thế nào anh có thể nắm tay em?
Làm thế nào anh có thể lấy linh hồn của em
Đừng nói với anh rằng em là bạn của anh!
Khi cả anh và em là một đôi
Nhưng mọi thứ đều tan vỡ
Trái tim anh trở thành hòn đá
Không có quá khứ
Không có hiện tại
Không tương lai
Ôi tình yêu của anh, ôi tình yêu của anh!
Anh không thể sống trong niềm giả dối
Đó là lý do tại sao chúng ta xa nhau mãi mãi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Being upset

My heart is upset
Love is a dream
Just yesterday and say good bye forever
I could not believe this world
You have gone far like a bird in the sky
Forget me, forget me forever and forever
My darling! Time is passing
My soul is passing
How can I take your hands?
How can I take your soul?
Do not say to me that you are my friend!
When both you and I are a couple
But everything was broken
My heart became the stone
No past
No present
No future
Oh my love, oh my love!
I could not live on your tongue
That the reason why we are far away forever.

15.00
Trả lời