Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 25/08/2019 07:42

Chẳng phải tơ duyên mà bướm đậu?
Hoa tàn rữa nhuỵ hết đêm thâu
Trăm năm lỡ dở đời ngơ ngẩn
Một mảnh băng trinh mới nát nhàu.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019