02/02/2023 04:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa bướm

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 25/08/2019 07:42

 

Chẳng phải tơ duyên mà bướm đậu?
Hoa tàn rữa nhuỵ hết đêm thâu
Trăm năm lỡ dở đời ngơ ngẩn
Một mảnh băng trinh mới nát nhàu.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Hoa bướm