Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/04/2016 20:57

Nói nhiều
Mắng nhiều
Giành giật thê lương
Hãy lóc thịt da tôi từng thớ
Hãy đo từng ba phân mà chặt xương thành khúc
Nghĩa là cũng nghiền em ra thành tương ớt
Cay đời rồi hạnh phúc dở dang hương
Chỉ còn linh hồn ta không ai chém được
Chúng tôi xin ngự kiếp thiên đường.


2015