23/05/2024 16:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dở dang hương

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/04/2016 20:57

 

Nói nhiều
Mắng nhiều
Giành giật thê lương
Hãy lóc thịt da tôi từng thớ
Hãy đo từng ba phân mà chặt xương thành khúc
Nghĩa là cũng nghiền em ra thành tương ớt
Cay đời rồi hạnh phúc dở dang hương
Chỉ còn linh hồn ta không ai chém được
Chúng tôi xin ngự kiếp thiên đường.
2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Dở dang hương