Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 17:14

Vì văn minh anh có em
Cũng bởi nó mà ta đã mất
Sự trà trộn nhiều dấu giày văn hoá
Xé nát tình yêu, cấu cào, đâm chém
Đấu tranh sao người ơi, nhẹ dạ!?
Tự giết niềm kiêu hãnh của con tim
Đủ chân thành, ngẫm đủ làm chi?
Tinh thần bị nhốt
Nguyền rủa, sỉ nhục và bạc đãi
Cam tâm ư? Để cái đẹp vùi chôn dĩ vãng
Ánh sáng ơi, thôi hết hẹn hò!


2007