23/05/2024 15:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cũng bởi nó

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/08/2016 17:14

 

Vì văn minh anh có em
Cũng bởi nó mà ta đã mất
Sự trà trộn nhiều dấu giày văn hoá
Xé nát tình yêu, cấu cào, đâm chém
Đấu tranh sao người ơi, nhẹ dạ!?
Tự giết niềm kiêu hãnh của con tim
Đủ chân thành, ngẫm đủ làm chi?
Tinh thần bị nhốt
Nguyền rủa, sỉ nhục và bạc đãi
Cam tâm ư? Để cái đẹp vùi chôn dĩ vãng
Ánh sáng ơi, thôi hết hẹn hò!
2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Cũng bởi nó