Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 17:59

Mai vàng chín cánh hoá tim anh
Nụ đỏ đào em cũng tỏ tình
Mới đó huơng trăng say chếnh choáng
Rập rình sóng nhạc biển môi trinh.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017