23/05/2024 16:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biển môi trinh

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 17:59

 

Mai vàng chín cánh hoá tim anh
Nụ đỏ đào em cũng tỏ tình
Mới đó huơng trăng say chếnh choáng
Rập rình sóng nhạc biển môi trinh.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Biển môi trinh