15.00
Ngôn ngữ: Tiếng Trung hiện đại
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/12/2019 14:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 20/12/2019 14:57

白衣服

白衣服
我是白人
白魂
白色精神
白头
听起来可悲,傻!
昨天和今天
一切都将不再

人类的爱
讨厌
怒气
好玩
伤心
明智与愚蠢
一天轻如白毛
我们飞,我们飞,我们飞到天堂
永恒的幸福
有人知道我们只是客人吗?
斗争将变成无助
去年秋天,黄叶
去年秋天,黄叶
再次掉落成黄色
依此类推
生活差不多一样
消散。


Cái Bè, Tiền Giang, 2019