30/03/2023 20:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch y
白衣服

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/12/2019 14:56

 

Nguyên tác

白衣服
我是白人
白魂
白色精神
白头
听起来可悲,傻!
昨天和今天
一切都将不再

人类的爱
讨厌
怒气
好玩
伤心
明智与愚蠢
一天轻如白毛
我们飞,我们飞,我们飞到天堂
永恒的幸福
有人知道我们只是客人吗?
斗争将变成无助
去年秋天,黄叶
去年秋天,黄叶
再次掉落成黄色
依此类推
生活差不多一样
消散。
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Bạch y