Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 15/08/2016 17:31

Anh bình phương bằng một
Em bình phương bằng một
Cả hai bình phương bằng bốn
Anh với người khác
Em với người khác
Bài toán này tính đúng không em?


2007