31/01/2023 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài toán bình phương

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 17:31

 

Anh bình phương bằng một
Em bình phương bằng một
Cả hai bình phương bằng bốn
Anh với người khác
Em với người khác
Bài toán này tính đúng không em?
2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Bài toán bình phương