Hôm nay tôi thấy một cậu bé
cho một con bồ câu ăn
một cục xúc xích đỏ nhỏ xíu.
Chim và cậu bé bên nhau.
Cảnh tượng thật tuyệt đẹp!
Cậu bé ăn thịt
Chim ăn thịt.(*)


* Hai câu sau này đã được lấy làm tên sách cho tuyển tập thơ song ngữ Ba Lan-Anh, Carnivorous Boy Carnivorous Bird – Poetry from Poland, do Marcin Baran tuyển chọn, Anna Skucinska và Elzbieta Wójcik-Leese biên tập, Zephyr Press, 2004

Dịch từ bản tiếng Anh "A match" của Agnieszka Pokojska trong tập thơ song ngữ Carnivorous Boy Carnivorous Bird – Poetry from Poland, do Marcin Baran tuyển chọn, Anna Skucinska và Elzbieta Wójcik-Leese biên tập, Zephyr Press, 2004

Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=6046
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé