Tôi đã có lần từng ở trong phòng này trước đây
Tôi chuyện trò vẫn với người phụ nữ ấy, ngắm xâu chuỗi bóng loáng
của nàng
và cùng uống chung một tách trà

Tôi biết rõ lúc nào là lúc chúng tôi nói với nhau:
Good night! Bao nhiêu phút tôi sẽ buồn ngủ và cái gì sẽ đến với chúng tôi
trong giấc mơ...

Tôi đã có lần từng ở trong phòng này trước đây!
Vì những lý do không cắt nghĩa, họ đã quên giới hạn ký ức của tôi.
Có thể có ai đó hi vọng lần này tôi sẽ hành động khác đi?

Thay đổi diễn biến các sự kiện, hàn gắn lịch sử thế giới? Nhưng tôi vui vẻ...
tự lặp lại. Đấy là một buổi tối tuyệt vời, trần thế.
Thân tình và chan hòa.

Tôi quả muốn cứ sống mãi như thế.
Không phải thay đổi gì.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé