Hắn ngước mắt lên nhìn những kẻ lén lút
ném những đồng xu vào cái lon han gỉ
của mình.

Những kẻ có của không bao giờ
dừng chân bên hắn.

Người nghèo giúp người nghèo. Người giàu qua đời
trong những chiếc hòm
phủ vải trắng.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé