Nhà thơ trẻ L. viết:
Cảm xúc tuyệt diệu biết bao được ở bên em,
Cho dù em chưa bao giờ ở đây,
Cho dù em sẽ không bao giờ đến,
Cho dù em sẽ không bao giờ hôn.

Ông bác của chàng, cũng là một nhà thơ, chỉnh lại:
Cảm xúc tuyệt diệu biết bao được ở bên em,
Cho dù em ngủ vùi trong tay một người lạ.
Cảm xúc tuyệt vời biết bao được ở bên em,
Cho dù em lừa dối ta từng mỗi sớm mai.

Bà người làm kinh nghiệm của họ, bà Janne,
Bấy giờ phát biểu như thế này:
Nếu không có đối tượng đam mê theo nghĩa thể xác,
Thì chẳng việc gì phải bận tâm với những bài thơ.
Cảm xúc tuyệt diệu biết bao khi ta có thể đá vào mông ai đó.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé