Anh từ đâu đến, hỡi người du khách già khoác trên mình
một cái bao vải đay và quần bó rách tả tơi? Tại sao
anh kéo một đám trẻ con đủ sắc đủ màu ngoằn ngoèo
sau lưng anh vừa theo vừa trêu ghẹo anh?

Chẳng lẽ anh không muốn sống muôn đời
trong một căn nhà có mái che kín nước?

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé