Tại sao chúng ta không còn yêu nhau nữa,
Chúng ta còn lại gì sau những năm tháng ấy?
Đấy là những bài ca buồn tôi nghe
Hôm nay.

Những nhà thơ, những nhà thơ thức dậy và gõ
Vào những cánh cửa sổ khi mùa đông đến.
Khi tôi buồn ngủ,
Họ bắt đầu khóc oà.


Dịch từ bản tiếng Anh "The time of awakened poets" của Adam Zdrodowski & Joel Leonard Katz

Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=6046
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé