Những thác nước che khuất quanh đâu đây – anh lên cơn sốt
và mỗi đêm tôi mở rộng những cánh cửa sổ
tin tưởng
rốt cuộc chúng ta sẽ nghe được tiếng suối reo bọt bắn tung lên những tảng đá.
Trong khi ấy những đồi đá mất ngủ và lặng thinh. (Những con thằn lằn thuần thục của ta lên cân một cách đáng sợ...) Chúng ta chậm rãi mọc rễ trong cát.


Dịch từ bản tiếng Anh "Cascades" của Adam Zdrodowski trong tạp chí Parameter Magazine - số 4

Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=6199
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé