Trước tiên là bố mẹ và bạn bè cũ của bạn
đến nơi
Họ sẽ hân hoan đứng vòng quanh bạn
yêu cầu bạn kể cho họ biết chi tiết
mọi thứ

Khi rốt cuộc bạn sẵn sàng
họ sẽ rút lui để hưởng cái nghỉ ngơi xứng đáng
Bạn sẽ thế vào chỗ họ và bạn sẽ
kiên nhẫn chờ
Theo bạn sẽ có nhiều người
khác rất thân quen với bạn

Rồi sao nữa?
Rồi bạn sẽ được gặp người rốt cuộc sắp thế chỗ bạn
Các người sẽ hân hoan đứng vòng quanh người ấy
yêu cầu người ấy kể cho biết
chi tiết mọi thứ

Khi rốt cuộc người ấy sẵn sàng
các người sẽ bỏ đi để hưởng cái nghỉ ngơi xứng đáng
Với các người còn có nhiều
người khác rất thân quen với các người
Thế tuy nhiên ai nấy sẽ hạnh phúc
đi đến hồi chung cuộc...

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé