Nếu giữa anh và em chỉ cách một chiếc cầu,
Hai dải phố và dăm ba lối rẽ,
Anh sẽ đến tìm em mỗi khi có thể
Cả những khi không cảm thấy nhớ nhung.

Nhưng giữa anh và em là một dòng sông,
Cộng với cả non nửa vòng trái đất
Làm sao mình có thể gần nhau được
Dẫu chỉ là một phút thế rồi xa.

Khi chúng mình cũng chẳng giống người ta
Thời đại mới, hẹn hò qua mạng net
Anh lạc hậu nên đành ngồi khó nhọc
Luyện tay mình gõ bàn phím vô duyên.

Nhưng chính những e-mail khiến mình hoá gần thêm
Gần hơn cả những gì anh ao ước
Như chẳng có cả nửa vòng trái đất
Khi mỗi ngày mình vẫn viết cho nhau.

Đời sẽ buồn và đơn độc bao nhiêu
Nếu chẳng có những diệu kỳ như thế
Anh sẽ chẳng là anh nếu em không viết nữa
Như email thiếu mất dấu @


2003

Nguồn: blog cá nhân của tác giả