Những cây tùng Xavoa thân thuộc
Anh mới yêu thương chúng làm sao!
Trên đầu anh lá cành của chúng
Cứ rì rầm xáo động ngọt ngào!..

Và dáng vẻ uy nghi u tịch
Tiếng rì rầm sầu não hoang sơ
Đã làm tâm trí anh say đắm
Bởi ngọt ngào nặng mối suy tư...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)