Những mê lộ
mà thời gian tạo ra
tan biến.

(Chỉ còn lại
sa mạc.)

Trái tim,
ngọn suối của thèm khát,
tan biến.

(Chỉ còn lại
sa mạc.)

Ảo tưởng bình minh
và những nụ hôn,
tan biến.

Chỉ còn lại sa mạc.
Một sa mạc
uốn lượn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé