Tặng Conchita García Lorca

Trăng bay xuống lò rèn
Váy kết bằng hoa trắng
Chú bé giương mắt tròn
nhìn trăng, nhìn trăng mãi
Khi động làn gió êm
dâm dật và thuần khiết
trăng mở đôi vú ngần
đúc bằng kim loại cứng
- Đi đi trăng, trăng ơi
Bọn gi-tan mà đến
chúng sẽ moi tim cô
làm chiếc vòng nhẫn trắng
- Để tôi nhảy chú ơi
Đám kỵ sĩ tới nơi
sẽ thấy chú nằm dài
trên chiếc đe, nhắm mắt
- Đi đi trăng, trăng ơi
Nghe tiếng ngựa chúng rồi
- Buông ra, kẻo nhàu nát
màu trắng hồ của tôi

Gõ nhịp rung cánh đồng
chàng kỵ sĩ tới gần
Trong lò rèn lặng lẽ
nhắm mắt, chú bé nằm

Từ vườn ô liu đến
bọn gi-tan da đồng
mơ mộng, đầu ngẩng cao
mắt chập chờn thức ngủ

Trên cây con cú rúc
cú rúc chi mà ghê
Trên trời trăng bước đi
tay dắt tay chú bé

Khóc ròng quanh chiếc đe
bọn gi-tan tuyệt vọng
Làn gió êm thức mãi
gió thức suốt đêm dài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)