Trên ngọn tháp
vàng,
điểm tiếng chuông thương.

Trên làn gió
vàng,
mở ra những tiếng chuông.

Trên ngọn tháp
vàng,
ngừng lại tiếng chuông.

Gió cùng với bụi
nắn những mũi thuyền bằng bạc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé