Trên những ngọn tháp vàng,
điểm những tiếng chuông thương.

Trên những làn gió vàng,
mở ra những tiếng chuông.

Qua một con đường
cái chết bước đi, đầu quấn
vành hoa cam đã héo.

Nó ca và ca
một bài ca
trên cây huyền cầm trắng,
và ca và ca và ca mãi.

Trên những ngọn tháp vàng,
ngừng lại những tiếng chuông.

Gió cùng với bụi
nắn những mũi thuyền bằng bạc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé