Anh trả giá bao nhiêu phiền muộn
để yêu em như thể anh yêu!

Yêu em, khí trời làm anh đau,
đau tim,
đau cả mũ đội đầu.

Có ai mua cho mình
chiếc dải dài dài tết bằng lụa mỏng,
nỗi buồn bằng chỉ trắng
để dệt thành khăn tay?

Anh trả giá bao nhiêu phiền muộn
để yêu em như thể anh yêu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.