Tặng Pepín Bello

Em đang hồng
Bỗng trở nên xanh tái

Như thấy anh có chủ ý gì
Em trông bàn tay hầu như đe doạ

Anh yêu những quả táo xanh
Chứ không phải những quả táo hồng

Em hoàn toàn xanh tái

(Con hạc ngủ ngon giữa chiều
Chỉ đặt một chân xuống đất)


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)