Hàng phong cao ra đi
còn để lại bóng hình

Hàng phong cao ra đi
để cho ta ngọn gió

Còn để trên sông
bập bềnh tiếng vọng

Một trời đom đóm
ngập ký ức tôi

Mọc một trái tim
tí teo giữa ngón


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)