Trong những tháp
vàng
nguyện hồn ai chuông đổ

Trên cánh gió
vàng
nở những tiếng chuông

Trong những tháp
vàng
chuông sững

Gió tạc vào bụi đường
chân vịt tàu bằng bạc


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)