Nơi xa
Bể cười
Răng sóng
Môi trời

Cô bán gì đấy
Cô gái ngực trần?

- Tôi bán nước bể

Anh bán gì đấy
Máu anh chung dòng?

- Tôi bán nước bể

Mẹ ơi! nước mắt
Từ đâu mà ra?

- Mẹ khóc nước bể

Trái tim ta ơi
Vì sao cay đắng?

- Tất cả lòng ta
Là nước bể mặn

Nơi xa
Bể cười
Răng sóng
Môi trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)