01/12/2022 23:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài ca nước biển
La balada del agua del mar

Tác giả: Federico García Lorca

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2013 10:56

 

Nguyên tác

El mar
sonríe a lo lejos.
Dientes de espuma,
labios de cielo.

¿Qué vendes, oh joven turbia
con los senos al aire?

Vendo, señor, el agua
de los mares.

¿Qué llevas, oh negro joven,
mezclado con tu sangre?

Llevo, señor, el agua
de los mares.

Esas lágrimas salobres
¿de dónde vienen, madre?

Lloro, señor, el agua
de los mares.

Corazón, y esta amargura
seria, ¿de dónde nace?

¡Amarga mucho el agua
de los mares!

El mar
sonríe a lo lejos.
Dientes de espuma,
labios de cielo.

Bản dịch của Tế Hanh

Nơi xa
Bể cười
Răng sóng
Môi trời

Cô bán gì đấy
Cô gái ngực trần?

- Tôi bán nước bể

Anh bán gì đấy
Máu anh chung dòng?

- Tôi bán nước bể

Mẹ ơi! nước mắt
Từ đâu mà ra?

- Mẹ khóc nước bể

Trái tim ta ơi
Vì sao cay đắng?

- Tất cả lòng ta
Là nước bể mặn

Nơi xa
Bể cười
Răng sóng
Môi trời
Nguồn: 36 bài thơ, Federico García Lorca, NXB Lao động, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Federico García Lorca » Bài ca nước biển