Đặt trong tấm ra của tôi, người ta mang nó đi,
cây trúc đào và ngành lá dừa của tôi.

Ngày hai mươi bảy tháng tám
cùng với một con dao con bằng vàng.

Cây thập tự. Và mau lên nào!
Thủa ấy nó da nâu và cay đắng.

Hỡi các chị láng giềng, hãy cho tôi
một hũ bằng thau đựng nước chanh.

Cây thập tự. Và đừng khóc nữa.
Cay đắng đã ở trên cung trăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.