Cây nến, ngọn đèn dầu,
đèn lồng và đom đóm.

Chòm sao
của bài nguyện ca.(*)

Những ô cửa vàng
rung rung,
và vào lúc hừng đông, đu đưa
những cây chữ thập trập trùng.

Cây nến, ngọn đèn dầu,
đèn lồng và đom đóm.


* Saeta (hay bài nguyện ca): bài kinh cầu nguyện ngắn thường được hát trong nhà thờ và nhất là ngoài đường phố trong những nghi lễ tôn giáo vào Tuần thánh ở Andalucía. Thường hơn cả thời đây là một đoạn gồm bốn câu thơ. Chữ saeta gốc từ chữ La-tinh sagitta, trở thành saete, rồi sagette trong tiếng Pháp, có nghĩa là mũi tên, khiến F. G. Lorca đã cố ý nhấn mạnh ý nghĩa nguyên thủy này mà nói tới các «bổn đạo» hát những bài saeta như những người «phóng những mũi tên» hay những «cung thủ» (saeteros.) (người dịch)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé