Đời của ta đường mới mở, còn dài.
Bước đầu tiên sẽ vô cùng quan trọng,
Sẽ còn nhiều, nhiều năm tháng trên vai,
Còn tạm thời -
Chiếc ba lô trống rỗng.

Ngọn lửa xanh rất bé nhỏ trong phòng
Sẽ có ngày phải bùng to chống rét.
Sẽ có nhiều, nhiều gió bão mùa đông,
Còn bây giờ -
Chỉ vài ba cánh tuyết.

Việc của ta, các bạn trẻ thanh niên -
Bước vào đời cùng đôi tay dang rộng.
Sẽ có nhiều, nhiều nhà máy, công viên,
Còn bây giờ -
Tai ga và bãi trống.

Bạn biết chăng, hạnh phúc là gì?
Là những cái ta xây trong gian khổ.
Sẽ có nhiều hạnh phúc đến tìm ta,
Còn tạm thời -
Ta phải đi tìm nó.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)