Tháng bảy xanh, tháng bảy đầy hoa
Bóng râm tìm nghỉ đoàn chiến xa
Đấy là giờ từ khu rừng cổ đại
Con nai vàng bước ra

Tầng tầng miện kết vòng trên gạc
Động lá cành, rứt hạt sương đeo
Khi mắt nai lặng lẽ dõi theo
Đoàn quân ta giữa rừng đứng gác

Như tạc tượng ngàn thu để mãi
Mắt nai nhìn thẳng, ngây thơ
Và thanh thanh như những sợi tơ
Bốn chân mảnh hầu như chúm lại

Những chiến sĩ, mặt sầm, nín lặng
Họ từng trông thế giới lửa hun
Súng liên thanh kìa lên đạn sẵn
Nằm chờ trên vỏ giáp xe tăng

Nhưng con nai đã trở vào rừng
Trầm lặng, uy nghi, đường bệ
Chấm lá xanh dập dờn xen kẽ
Chấm nắng vàng lấp loáng trên lông


1944

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)