05/10/2022 04:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con nai
Oлень

Tác giả: Evghenhi Dolmatovski - Евгений Долматовский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2017 14:34

 

Nguyên tác

Июль зеленый и цветущий.
На отдых танки стали в тень.
Из древней Беловежской пущи
Выходит золотой олень.

Короною рогов ветвистых
С ветвей сбивает он росу
И робко смотрит на танкистов,
Расположившихся в лесу.

Молчат угрюмые солдаты,
Весь мир видавшие в огне.
Заряженные автоматы
Лежат на танковой броне.

Олений взгляд, прямой и юный,
Как бы навеки удивлен,
Ногами тонкими, как струны,
Легко перебирает он.

Потом уходит в лес обратно,
Спокоен, тих и величав,
На шкуре солнечные пятна
С листвой пятнистою смешав.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Tháng bảy xanh, tháng bảy đầy hoa
Bóng râm tìm nghỉ đoàn chiến xa
Đấy là giờ từ khu rừng cổ đại
Con nai vàng bước ra

Tầng tầng miện kết vòng trên gạc
Động lá cành, rứt hạt sương đeo
Khi mắt nai lặng lẽ dõi theo
Đoàn quân ta giữa rừng đứng gác

Như tạc tượng ngàn thu để mãi
Mắt nai nhìn thẳng, ngây thơ
Và thanh thanh như những sợi tơ
Bốn chân mảnh hầu như chúm lại

Những chiến sĩ, mặt sầm, nín lặng
Họ từng trông thế giới lửa hun
Súng liên thanh kìa lên đạn sẵn
Nằm chờ trên vỏ giáp xe tăng

Nhưng con nai đã trở vào rừng
Trầm lặng, uy nghi, đường bệ
Chấm lá xanh dập dờn xen kẽ
Chấm nắng vàng lấp loáng trên lông
1944

Nguồn: Thơ Liên Xô, (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Evghenhi Dolmatovski » Con nai