1
Nếu tất cả những người con trai
Của toàn trái đất
Họp mặt
Thì sẽ nổ ra một trận vui
Không gì sánh kịp
Và để xây dựng tương lai
Không có gì họ không làm được

Hỡi những người con trai, những người con trai rất đẹp!
Đừng để lửa chiến tranh đốt tan trái đất
Hãy đấu tranh cho tình bạn, cho hoà bình
Cho những cuộc gặp gỡ ân tình
Và cho người con gái ta yêu có nụ cười tha thiết

2
Nếu tất cả những người con trai
Của toàn trái đất
Vỗ tay cùng hát
Thì đó là tiếng sấm sôi động đất trời
Nào, hãy vỗ tay, ta cùng hát!

3
Nếu tất cả những người con trai
Của toàn trái đất
Thề đấu tranh cho hoà bình và tình bạn giữa những con người
Thì trái đất này sẽ đời đời đời hạnh phúc
Nào, ta hãy nói lời thề bất diệt!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)